Інформація для батьків

Давайте вчитися виховувати наших дітей, пізнавати те, чого ми не знаємо, знайомитись з основами педагогіки, психології, права, якщо насправді любимо своїх дітей і бажаємо їм щастя. Ці рекомендації допоможуть вам швидше набути батьківської мудрості.

1.Ніколи не кажіть, що у вас немає часу виховувати свою дитину, бо це означатиме: мені ніколи її любити.

2.Не сприймайтеїї для себе, не вимагайтереалізаціїпрограми і досягненнявласнечомуприйматизрозуміти, щообставин.

7.Ніколи не давайте дитинісудженьпроханням — цедаватизневажливо.

10.Будьте послідовними у своїхвимогах.

11.Ніколи не порівнюйтелише з тим,родинноїхарчування, режим, спокійний сон, затишна атмосфера, зручнезавдання?

Шановні Батики!!!

Як допомогтидитині не просто виконатисьогоднішнєдомашнєзавдання, але йнавчитиїїобходитися без нашоїдопомоги? Комусь з дітейвистачитьтиждень-другий, комусь – декількамісяцівабощебільше. Але у будь-якомувипадку в цьомупроцесі буде декількаетапів.

Першийетап – виякомогабільшезавданьвиконуєте разом іздитиною. Прагнетезрозуміти, якихзнань, навичокїй не вистачає,з’ясувати, чинемає у неїнеправильнихспособіввиконання, звичок у роботі. Допомагаєтепозбутисянедоліків і неправильнихспособівдії.

Другийетап. Частинуроботидитинавиконує сама. Але виповинні бути впевнені, що з цієючастиноюроботи вона впорається. Швидше за все, спочаткуце буде дуженевеликачастина, але дитинінеобхідневідчуттяуспіху. Оцініть з нею результат. Післякожноїсамостійно й успішновиконаноїчастиниставтеякий-небудь значок, наприклад знак оклику абозадоволенеличко. Через якийсь час ви разом з дитиноюпереконаєтеся, що правильно зробленачастиназбільшуєтьсящодня. Уразіневдачіспокійнорозберіться, що є перешкодою. Навчітьдитинузвертатися по допомогууразівиникненняконкретнихпитань. Головним на цьомуетапімає бути усвідомленнядитиною, що вона можепрацюватисамостійно і впоратисязісвоїмитруднощами.

Третійетап. Поступовосамостійна робота розширюється до того, щодитина сама виконуєусі уроки. Ваша підтримка на цьомуетапішвидшепсихологічна. Ви знаходитесьнеподалік, займаєтесьсвоїми справами. Але готові прийти на допомогу, якщознадобиться. Перевіряєтезроблене. Сенсцьогоетапу в тому, абидитинапереконалася, що вона дужебагатоможезробити сама, але визавждиїїпідтримаєте.

Четвертийетап. Дитинапрацюєсамостійно. Вона вжезнає,скільки часу піде на те абоіншезавдання, і контролює себе за допомогоюгодинника, звичайногоабопісочного. Ви в цей час можете бути відсутніудомаабознаходитися в іншійкімнаті. Сенсцьогоетапу в тому, щодитинапрагнеподолативсітруднощі сама. Відкладати до вашоїпоявиможнатількинайважче. Ви перевіряєтезроблене. Ценеобхідно, поки остаточно не виробитьсянавичкасамостійноїроботи. Ви вважаєте, щотакийпідхід займе у вас багато часу і сил? А хіба

 

менше часу і емоцій ми витрачаємо на безплідну боротьбу («щоб сів, щоб почав, щоб не відволікався...»)?<span times="" new="" roman';color:#000080"="">На надолужуванняупущеного по ночах перед контрольною? Чого ж тодівимагативіддитини, якщо ми самі не можемоорганізувати, спланувати свою допомогуїй?Нанадолужуванняупущеного по ночах перед контрольною? Чого ж тодівимагативіддитини, якщо ми самі не можемоорганізувати, сплануватисвоюдопомогуїй?