нормативно-правове забезпечення діяльності закладу